Zuid/West. Uit de kerkbode

Een bundel opstellen over het gemeenteleven, spiritualiteit, predikanten en Samen op Weg, samengesteld in 2002, toen ds. Aalders twaalf en half jaar aan de wijkgemeente Handwegkerk was verbonden.

Zuidwest

"Ik bedacht dat God, als Hij al bestaat, een vreemd sujet moet zijn als hij ervoor kiest om bomen eeuwenlang in alle rust te laten leven en het mensenleven kort en zwaar maakt." Uit: Philippe Claudel, Het verslag van Brodeck, 92.