Zuid/West. Uit de kerkbode

Een bundel opstellen over het gemeenteleven, spiritualiteit, predikanten en Samen op Weg, samengesteld in 2002, toen ds. Aalders twaalf en half jaar aan de wijkgemeente Handwegkerk was verbonden.

Zuidwest

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.