Zuid/West. Uit de kerkbode

Een bundel opstellen over het gemeenteleven, spiritualiteit, predikanten en Samen op Weg, samengesteld in 2002, toen ds. Aalders twaalf en half jaar aan de wijkgemeente Handwegkerk was verbonden.

Zuidwest