Zuid/West. Uit de kerkbode

Een bundel opstellen over het gemeenteleven, spiritualiteit, predikanten en Samen op Weg, samengesteld in 2002, toen ds. Aalders twaalf en half jaar aan de wijkgemeente Handwegkerk was verbonden.

Zuidwest

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).