What’s in a name? Over de naam van het Hersteld Verband

In 1926 werd dr. J.G. Geelkerken door de synode van Assen afgezet. Als gevolg hiervan ontstond een nieuw kerkverband, de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband), vaak kortweg het Hersteld Verband genoemd. Maar ook andere aanduidingen komen voor. Soms worden de haakjes rond Hersteld Verband weggelaten, dan weer is er sprake van het HV zonder meer of met puntjes (H.V.) Maar ook is er sprake van Gereformeerde Kerken buiten het verband, of zelfs ‘in nieuw verband’. Kortom, het is nogal verwarrend, vooral ook omdat men destijds zelf niet bepaald zorgvuldig was als het ging om de naam. Reden is dat het enkele jaren geduurd voordat de naam officieel was vastgesteld. Ondertussen was er natuurlijk wel een naam nodig. In deze bijdrage wordt op de achtergrond hiervan ingegaan. Hij verscheen in het Historisch Tijdschrift GKN, juni 2012.

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat