What’s in a name? Over de naam van het Hersteld Verband

In 1926 werd dr. J.G. Geelkerken door de synode van Assen afgezet. Als gevolg hiervan ontstond een nieuw kerkverband, de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband), vaak kortweg het Hersteld Verband genoemd. Maar ook andere aanduidingen komen voor. Soms worden de haakjes rond Hersteld Verband weggelaten, dan weer is er sprake van het HV zonder meer of met puntjes (H.V.) Maar ook is er sprake van Gereformeerde Kerken buiten het verband, of zelfs ‘in nieuw verband’. Kortom, het is nogal verwarrend, vooral ook omdat men destijds zelf niet bepaald zorgvuldig was als het ging om de naam. Reden is dat het enkele jaren geduurd voordat de naam officieel was vastgesteld. Ondertussen was er natuurlijk wel een naam nodig. In deze bijdrage wordt op de achtergrond hiervan ingegaan. Hij verscheen in het Historisch Tijdschrift GKN, juni 2012.

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.