Vijftig jaar onder theologen en historici

Dit jaar zal het 50 jaar geleden zijn dat ik mijn studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam begon. Het besef daarvan bracht me tot de volgende terugblik.

vijftig jaar

 

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat