Twee vrienden van Hongarije

Toen in 1919 in Nederland twee grote hulpacties ten behoeve van het noodlijdende Hongarije van start gingen, speelden H.S.S. Kuyper en J.P.Ph. Clinge Fledderus daarbij een belangrijke rol. Dit artikel is overgenomen uit de congresbundel over de kindertreinen van Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi, De Hongaarse Kindertreinen, die in 2020 verscheen.

Twee_vrienden_van_Hongarije

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).