Toespraak bij de presentatie op 10 september 2021

Op 10 september vond te Kampen de presentatie plaats van Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum. Hierbij het dankwoord dat door mij werd uitgesproken.

Familie, vrienden en bekenden,

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).