Tj. Baarda herdacht

Op dinsdag 22 augustus 2017 overleed, 85 jaar oud, prof.dr. Tjitze Baarda. Hij was een bescheiden geleerde van bijna ongeëvenaard formaat, een stijlvol en beminnelijk mens, een gelovig christen en een meelevend gemeentelid van de Paaskerkgemeente in Amstelveen. Predikant is hij nooit geweest, maar voor talloze predikanten heeft hij veel betekend en zijn rol in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland is van groot belang geweest.  Ook ik behoor tot die predikanten die mede door zijn arbeid op een andere manier naar de Bijbel hebben leren kijken. Deze brochure moet dan ook gerekend worden tot de “werken der dankbaarheid”.

Een stijlvol en beminnelijk mens

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).