Tj. Baarda herdacht

Op dinsdag 22 augustus 2017 overleed, 85 jaar oud, prof.dr. Tjitze Baarda. Hij was een bescheiden geleerde van bijna ongeëvenaard formaat, een stijlvol en beminnelijk mens, een gelovig christen en een meelevend gemeentelid van de Paaskerkgemeente in Amstelveen. Predikant is hij nooit geweest, maar voor talloze predikanten heeft hij veel betekend en zijn rol in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland is van groot belang geweest.  Ook ik behoor tot die predikanten die mede door zijn arbeid op een andere manier naar de Bijbel hebben leren kijken. Deze brochure moet dan ook gerekend worden tot de “werken der dankbaarheid”.

Een stijlvol en beminnelijk mens

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat