Tj. Baarda herdacht

Op dinsdag 22 augustus 2017 overleed, 85 jaar oud, prof.dr. Tjitze Baarda. Hij was een bescheiden geleerde van bijna ongeëvenaard formaat, een stijlvol en beminnelijk mens, een gelovig christen en een meelevend gemeentelid van de Paaskerkgemeente in Amstelveen. Predikant is hij nooit geweest, maar voor talloze predikanten heeft hij veel betekend en zijn rol in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland is van groot belang geweest.  Ook ik behoor tot die predikanten die mede door zijn arbeid op een andere manier naar de Bijbel hebben leren kijken. Deze brochure moet dan ook gerekend worden tot de “werken der dankbaarheid”.

Een stijlvol en beminnelijk mens

"Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking. Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking." uit: P. Mercier, Nachtttrein naar Lissabon (Amsterdam 2006) 167