Tentoonstellingscatalogus Kindertreinen 2018

In 2018 organiseerde dr. Orsolya Réthelyi in Boedapest een congres over de kindertreinen. Daarvan maakte ook een tentoonstelling deel uit, met allerlei voorwerpen uit de geschiedenis van de kindertreinen. De bijbehorende catalogus werd door haar samen met dr. Maarten J. Aalders geredigeerd. Deze is nu online beschikbaar.

Kindertreinen_catalogus_2e_druk

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat