Schizofrene gereformeerden?

In 2012 constateerde dr. G.J. van Klinken in het Historisch Tijdschrift GKN een tegenstrijdigheid bij het gerormeerde volksdeel  in het omarmen van het moderne natuurwetenschappelijke wereldbeeld , en het tegelijkertijd vasthouden aan het gelovige standpunt dat God die natuur naar believen naar Zijn hand zet. Hij noemt dit een ‘dubbele boekhouding’ en vraagt zich af of het beeld van de gereformeerde werkelijkheid ‘magische elementen’ bevatte.

In 2015 nam ondergetekende deze handschoen op.

Zie een Een Magisch geloof?

‘Het einde van de wereld is Gods zaak. Onze taak in het Witte Huis is om het einde van de wereld te voorkomen.’ Chuck Colson, in Kingdoms in Conflict (1987), geciteerd door Govert Buijs in Nederlands Dagblad, 3 november 2023