Schizofrene gereformeerden?

In 2012 constateerde dr. G.J. van Klinken in het Historisch Tijdschrift GKN een tegenstrijdigheid bij het gerormeerde volksdeel  in het omarmen van het moderne natuurwetenschappelijke wereldbeeld , en het tegelijkertijd vasthouden aan het gelovige standpunt dat God die natuur naar believen naar Zijn hand zet. Hij noemt dit een ‘dubbele boekhouding’ en vraagt zich af of het beeld van de gereformeerde werkelijkheid ‘magische elementen’ bevatte.

In 2015 nam ondergetekende deze handschoen op.

Zie een Een Magisch geloof?

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).