Renger Prent

 

In 1990 werd Renger J. Prent in de wijkgemeente Handwegkerk aangesteld als kerkelijk werker voor de opbouw van het kerkelijk leven in Westwijk. Hij organiseerde het kerkelijk bezoekwerk, startte talloze kringen, en ontwikkelde zich in de loop der jaren meer en meer tot een pastor. In 2005 kreeg hij een andere functie in de kerkgemeenschap van Amstelveen-Buitenveldert. Ds Aalders schreef bij zijn vertrek een portret van deze aimabele mens.

 

Wat zijt gij gaan horen?

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).