Renger Prent

 

In 1990 werd Renger J. Prent in de wijkgemeente Handwegkerk aangesteld als kerkelijk werker voor de opbouw van het kerkelijk leven in Westwijk. Hij organiseerde het kerkelijk bezoekwerk, startte talloze kringen, en ontwikkelde zich in de loop der jaren meer en meer tot een pastor. In 2005 kreeg hij een andere functie in de kerkgemeenschap van Amstelveen-Buitenveldert. Ds Aalders schreef bij zijn vertrek een portret van deze aimabele mens.

 

Wat zijt gij gaan horen?

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat