Reizen naar het Heilige Land

F.G.M. Broeyer en G.J. van Klinken, Reizen naar het Heilige Land (Zoetermeer 2008) = Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 16 (2008)

Deze bundel bevat 11 artikelen over reisverslagen naar Israël uit de jaren 1840-1960. De inleiding is van de hand van Broeyer en Van Klinken, en bevat een algemene inleiding over de situatie in Palestina in deze jaren en een beschouwing over de artikelen.

M.J. Aalders schreef over twee boeken uit 1915, een boek van de Haagse predikant Js van der Linden en een boek van de Groningse hoogleraar W.J. Aalders, de een gereformeerd, de ander hervormd. Die verschillende achtergrond laat zich in het boek terugvinden, maar gemeenschappelijk is hun belangstelling voor en hun worsteling met ‘het verschijnsel Israël’.

Andere auteurs die meewerkten aan deze bundel zijn Cees Houtman, Gerrit Schutte, Jaap van Gelderen, O.W. Dubois, Gert van Klinken, Frits Broeyer, Niels van Driel, Wim Berkelaar, Bob Becking. Het Heilige Land

"Ik bedacht dat God, als Hij al bestaat, een vreemd sujet moet zijn als hij ervoor kiest om bomen eeuwenlang in alle rust te laten leven en het mensenleven kort en zwaar maakt." Uit: Philippe Claudel, Het verslag van Brodeck, 92.