Recente literatuur over de kindertreinen

Recente literatuur over de kindertreinen

 

Ablonczy, Balázs, Úton. Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után (Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest 2020)

 

Barta, Róbert, Róbert Kerepeszki and Krzysztof Kania (eds.) in co-operation with Ádám Novák, Trianon 1920–2020. Some Aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 (Debrecen 2021)

Bérczes Tibor, ‘A magyar Kuyper – Sebestyén Jenő tevékenysége a holland–magyar református kapcsolatok építésében (1910–1920-as évek)’, Confessio. A Magyarországi Reformatus Egyház Figyelője XIV (1987), nr. 4, 3-11

Bozzay Réka,  ‘De kinderactie en de verlening van het eredoctoraat in Debrecen in 1925’, in: Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi, De Hongaarsche kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2020) 125-137

Bozzay Réka, ‘Holland tanszék alapításának kísérlete a két világháború között’,
Gerundium, VII/3-4 (2016), 61-71.

 

Dreisziger, N., Church and society in Hungary and the Hungarian diaspora (Toronto 2016)

 

Fónod Sándor, Fasori Julianna református rskola története 1926-tól 1992-ig [Geschiedenis van de gereformeerde Julianaschool] (Budapest 1994)

 

Gergely Ferenc, ‘”Száz vonat aranyvetélőként jár Európa átokverte földjén”. Részlet a holland–magyar gyermekmentő akció történetéből, 1919–1928’, Confessio. A Magyarországi Református Egyház Figyelője 1987, nr. 4, 12–22

Graaf, G. Henk van de, ‘Hollanditis, magyaritis?!’, Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012) 335-364

 

Hajtó, Vera Milk sauce and paprika. Migration, childhood and memories of the Interwar Belgian-Hungarian Child Relief Project(Leuven 2016)

–, ‘De Belgen en de Hongaarse kinderen. Kinderhulpacties 1923-1927’, in: Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi (red.), De Hongaarsche kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog(Hilversum 2020) 60-77

Hanebrink, Paul A., In defense of Christian Hungary. Religion, nationalism and antisemitism, 1890-1944 (Ithaca and London 2006)

Harst, G. van der en Leo Lucassen, Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (1918-1955) (Leiden 1998)

 

Hermán. M. János, „Miskotte, a magyar gyermekek holland pártfogója”, Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012) 365–381

–, ‘a Kampeni Teológiai Főiskola magyar diákjainak a névsora:1923-1956’, in: Hermán M. János, Erőtlenség által. Hitvallók és mártírok. Száműzöttek, menekültek, befogadók, maradók (Nagyvárad 2018) 239-247

–, Erőtlenség Által. Hitvallók és mártírok. Száműzöttek, menekültek, befogadók, maradók (Nagyvárad 2018)

 

Kalmthout, T. van, ‘Adèle en de ernstige jonge man uit het verre land. De Hongaars-Nederlandse relaties van het echtpaar Antal-Opzoomer’, Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift 16 (2017) no 2, 47-65

Knol, Jacobus, Tussen Boedapest en Bergumerheide (Kampen 2003)

Komoróczy, Géza (red.), Jewish Budapest. Monument, Rites, History (Budapest 1999)

Kovács, Ábrahám The History of the Free Church of Scotland’s Mission to the Jews in Budapest and its impact on the Reformed Church of Hungary 1841-1914 (Frankfurt am Main 2006)

–, ‘A Biberauer (Bodoky) család története’, in: László Kósa (szerkesztette), Reformátusok Budapesten. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról [Gereformeerden in Budapest. Studies over de gereformeerden in de Hongaarse hoofdstad] I-II (Budapest 2006) aldaar I, 687-709

Ladányi, S., Emlékkönyv Sebestyén Jenő születésének 100. évfordulójára [Gedenkboek Jenő Sebestyén ter gelegenheid van zijn 100steverjaardag] (Budapest 1986)

Ladányi, Sándor, A hollandiai neo-kálvinizmus (“kuyperianizmus”) hatása a Magyarországi Református Egyházban – Magyar diákok az amsterdami Szabad Egyetemen (z.p. z.d. = Budapest 1997) [De invloed van het Nederlandse neocalvinisme (“kuyperianisme”) in de Hongaarse Gereformeerde Kerk – Hongaarse Studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam]

 

MacMillan, Margaret, Parijs 1919. Zes maanden die de wereld veranderden (Amsterdam 2005)

Makkai, A., ‘De Hongaarsche Hervormde Kerk in Rumenië’, Internationaal Christendom. Orgaan van de Nederlandsche Afdeeling van den Wereldbond tot het bevorderen van een goede Verstandhouding tusschen de Volken door de Kerken 20 (1936) 183-193

Mezősi, Kamilla, ‘A hollandiai magyar gyermeküdültetés az 1920-as években’, in: Honismeret 29 (2001) nr. 2, 78-92

–, ‘Nederlandse pleegouders voor Hongaarse oorlogskinderen’, Ablak. Tijdschrift over Centraal-Europa en de Balkan, november 2001, 28-32

 

Olgers-Fried, Juliska, Levensverhaal, verteld door haar zelf (Leiden 1995) = manuscript

 

 

Pál, László, ‘A történelmi kálvinizmus’ [Het historisch calvinisme], in: Ladányi Sándor (red.), Emlékkönyv Sebestyén Jenő születésének 100. évfordulójára [Gedenkboek Jenő Sebestyén ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag] (Budapest 1986) 151-184

 

Rijn, Annette van, ‘Treinen tussen twee werelden. Hongaarse kinderen en hun pleeggezinnen, 1920-1928’, in: Gerard van der Harst en Leo Lucassen, Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (1918-1955) (Leiden 1998) 76-92

 

Wijdeven, Ivo van de, De spoken van Visegrád. De onbekende geschiedenis van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije (Houten 2018)

Zoványi, Jenő en Sándor Ladányi (red.), Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon [Lexicon van protestantse kerkgeschiedenis in Hongarije] (Budapest 1977 = 3e editie)

 

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).