Prof.dr. Tj. Baarda en zijn trouw aan de Schrift

Tj. Baarda heeft een grote rol gespeeld in de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name waar het gaat om de bevrijding uit de wurgende greep van het fundamentalisme dat deze kerken vanaf de Eerste Wereldoorlog in zijn greep had.

Zie het Interview uit het kerkblad van Amstelveen, Present, december 2014.

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.