Prof.dr. Tj. Baarda en zijn trouw aan de Schrift

Tj. Baarda heeft een grote rol gespeeld in de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name waar het gaat om de bevrijding uit de wurgende greep van het fundamentalisme dat deze kerken vanaf de Eerste Wereldoorlog in zijn greep had.

Zie het Interview uit het kerkblad van Amstelveen, Present, december 2014.

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat