Prof.dr. Tj. Baarda en zijn trouw aan de Schrift

Tj. Baarda heeft een grote rol gespeeld in de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name waar het gaat om de bevrijding uit de wurgende greep van het fundamentalisme dat deze kerken vanaf de Eerste Wereldoorlog in zijn greep had.

Zie het Interview uit het kerkblad van Amstelveen, Present, december 2014.