Prof. dr. G.J.D. Aalders (1914-1987)

‘Gerhard Jean Daniel Aalders (1914-1987)’,  door L. de Blois, in: Jaarboek der Nederlandse Letterkunde 1999-2000, 89-94.

Aalders , hoogleraar aan de Vrije Universiteit, was een internationaal gerespecteerd geleerde. Zijn leerling L. de Blois schreef een Levensbericht. Meer

"Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking. Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking." uit: P. Mercier, Nachtttrein naar Lissabon (Amsterdam 2006) 167