Prof. dr. G.J.D. Aalders (1914-1987)

‘Gerhard Jean Daniel Aalders (1914-1987)’,  door L. de Blois, in: Jaarboek der Nederlandse Letterkunde 1999-2000, 89-94.

Aalders , hoogleraar aan de Vrije Universiteit, was een internationaal gerespecteerd geleerde. Zijn leerling L. de Blois schreef een Levensbericht. Meer

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).