Prof. dr. G.J.D. Aalders (1914-1987)

‘Gerhard Jean Daniel Aalders (1914-1987)’,  door L. de Blois, in: Jaarboek der Nederlandse Letterkunde 1999-2000, 89-94.

Aalders , hoogleraar aan de Vrije Universiteit, was een internationaal gerespecteerd geleerde. Zijn leerling L. de Blois schreef een Levensbericht. Meer

In de hoofdstroom van de christelijke traditie heeft men de rol van de politiek primair gezien als het tot stand brengen en bewaren van burgerlijke vrede, in alle voorlopigheid. Niet het realiseren van een idea le eindtoestand, al dan niet door God gewild. Govert Buijs in: Nederlands dagblad, 3 november 2023