Prof. dr. G.J.D. Aalders (1914-1987)

‘Gerhard Jean Daniel Aalders (1914-1987)’,  door L. de Blois, in: Jaarboek der Nederlandse Letterkunde 1999-2000, 89-94.

Aalders , hoogleraar aan de Vrije Universiteit, was een internationaal gerespecteerd geleerde. Zijn leerling L. de Blois schreef een Levensbericht. Meer

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat