Over de Hongaarse Archivalia in het HDC

In 2017 kreeg het Historisch Documentatiecentrum de beschikking over Hongaarse archivalia, die iets laten zien van de invloed van het neocalvinisme in het buitenland. Dit artikel verscheen in het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 40 (2018) 51-56

Lees verder

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.