Over de Hongaarse Archivalia in het HDC

In 2017 kreeg het Historisch Documentatiecentrum de beschikking over Hongaarse archivalia, die iets laten zien van de invloed van het neocalvinisme in het buitenland. Dit artikel verscheen in het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 40 (2018) 51-56

Lees verder

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).