Over de Hongaarse Archivalia in het HDC

In 2017 kreeg het Historisch Documentatiecentrum de beschikking over Hongaarse archivalia, die iets laten zien van de invloed van het neocalvinisme in het buitenland. Dit artikel verscheen in het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 40 (2018) 51-56

Lees verder

"Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking. Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking." uit: P. Mercier, Nachtttrein naar Lissabon (Amsterdam 2006) 167