Orsolya Réthelyi over de kindertreinen

 

Boeken

De ‘kindertreinen’ – Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw / A ‘gyermekvonatok’ – Tárgyak és emlékezet. A Migráció, irodalom és identitás: A “gyermekvomnatok” Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század első felében című workshop kiállítási katalógusa (Budapest 2018) ISBN 978-963-489-050-8 (Samen met dr. M.J. Aalders)

De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Verloren, 2020)  ISBN:9789087048471 (Samen met dr. G. Pusztai en dr. M.J. Aalders

Ook in het Hongaars: A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után (Budapest, L’Harmattan, 2020) 15–37.

 

Artikelen

—, ‘The Trianon Peace Treaty and the Children’s Trains. Reflections on Revisionism in Dutch and Belgian Cultural Production’, in: Róbert Barta, Róbert Kerepeszki and Krzysztof Kania (eds.) in co-operation with Ádám Novák, Trianon 1920-2020. Some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 (Debrecen 2021) 241-252

—, ‘Een nieuwe familie. De kindertreinen in de spiegel van de Hongaarse cultuur in de jaren twintig’, in: Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi, De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2020) 79-11

—, ‘“Een meesterwerk van vertaalkunst.” Vondels Lucifer in Hongarije en Zsigmond Nagy’, in: Marijke Meijer Drees, Marco Prandoni en Rita Schlusemann (red.), De glans van Vondels Lucifer. Opvoeren, vertalen, herinneren ( Amsterdam 2018) 155-165

—, ‘Sz. Gönczy Miklós, A mesebeli királyasszony, leánya a királykisasszony és még valaki (Budapest 1923)’, in: Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw (Budapest 2018) 27-28

—, ‘Rozenburg eierschaalporselein vaasje’, in: Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw (Budapest 2018) 29-30

—, ‘Levensverzekering obligatie’, in: Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw (Budapest 2018) 53-54 (Samen met Petra Pavlitzky)

—, ‘A hollandi szív’, in: Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw (Budapest 2018) 51-52

—, ‘Ansichtkaart met een foto van het gebouw van het Hongaarse Landelijke Liga voor Kinderbescherming’, in: Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw (Budapest 2018) 21-22

—, ‘Richárd Biberauer (Bodoky): Lieve Mama en Papa!’, in: Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw (Budapest 2018) 17-18

—, ‘Koningin Wilhelmina, moeder van de Hongaren’, in: Lex Heerma van Voss e.a. (red.), Wereldgeschiedenis van Nederland (Amsterdam 2018) 501-507

—, ‘“Houd moed: Kijk naar Nederland. / Kijk naar zijn vorstin! Je bent niet langer wees.” Het “Hongaarse raam” in het Nederlandse koninklijke paleis’, Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek [Debrecen] 14 (2017) 151-187