Nieuwtestamenticus Tj. Baarda overleden

De nieuwtestamenticus Tj. Baarda overleed 22 augustus 2017. Hij was een sieraad voor de Vrije Universiteit.

Zie http://www.geheugenvandevu.nl/hoofdmenu/personen/baarda-tj

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat