Over de achtergrond van het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten

Op 10 januari 2022 hield ik causerie voor mijn vrienden en vrienden van Rotary Amsterdam Minerva over de achtergronden van mijn boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (Barneveld 2021).

Vrienden en vriendinnen

 

 

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).