Mijn protestant: Dr. W. Aalders (1909-2005)

Op 18 november 2011 presenteerde prof.dr. George Harinck het boek Mijn protestant. Persoonlijke ontmoetingen (Amsterdam 2011). De bundel verscheen ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden) en bevat 50 portretten van protestanten die de laatste veertig jaar een rol van betekenis hebben gespeeld. Er staan portretten in van onder anderen Barend Biesheuvel, A.Th. van Deursen, Ab Harrewijn, Maarten ’t Hart en Willem Cornelis van Unnik. De auteurs werden gerecruteerd uit de donateurs van het Documentatiecentrum. Maarten J. Aalders schreef over Wim Aalders.

Wim Aalders

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat