Loofhuttenfeest in de Handwegkerk 1999

In de Handwegkerk hebben indertijd (1997-2000) we regelmatig aandacht besteed aan de Joodse feesten. Ook heb ik erover geschreven vanuit de vraag: wat hebben wij gelovigen uit de volken eigenlijk met de feesten van Israël?

HET-LOOFHUTTENFEEST-IN-DE-HANDWEGKERK-1