Loofhuttenfeest in de Handwegkerk 1999

In de Handwegkerk hebben indertijd (1997-2000) we regelmatig aandacht besteed aan de Joodse feesten. Ook heb ik erover geschreven vanuit de vraag: wat hebben wij gelovigen uit de volken eigenlijk met de feesten van Israël?

HET-LOOFHUTTENFEEST-IN-DE-HANDWEGKERK-1

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat