Liturgische kleding

De vraag naar de kleding van de voorganger lijkt maar niet tot zwijgen te komen. Onlangs werd er in het blad van de PKN Petrus opnieuw aandacht voor gevraagd. Eerder, in 1992, leidde het gebruik albe en stola tot een discussie in het blad Eredienstvaardig. De redactie weigerde een ingezonden stuk van mijn hand. Maar omdat het blad door de kerken werd gefinancierd, werd uiteindelijk van hogerhand besloten dat het artikel geplaatst moest worden.

Hier wordt het opnieuw opgenomen.

kerkelijke kleding

Elders op deze site is ook een online-versie van mijn boek De komst van de toga opgenomen.

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat