Liturgische kleding

De vraag naar de kleding van de voorganger lijkt maar niet tot zwijgen te komen. Onlangs werd er in het blad van de PKN Petrus opnieuw aandacht voor gevraagd. Eerder, in 1992, leidde het gebruik albe en stola tot een discussie in het blad Eredienstvaardig. De redactie weigerde een ingezonden stuk van mijn hand. Maar omdat het blad door de kerken werd gefinancierd, werd uiteindelijk van hogerhand besloten dat het artikel geplaatst moest worden.

Hier wordt het opnieuw opgenomen.

kerkelijke kleding

Elders op deze site is ook een online-versie van mijn boek De komst van de toga opgenomen.

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.