Koch over Kuyper

Twee boeken over A. Kuyper

Bespreking van: Jeroen Koch, Abraham Kuyper. Een biografie (Amsterdam 2006) en J. Vree, Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874 (Hilversum 2006) in: In de marge. Tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap 15 (2006) no 4, 53-58

In 2006 publiceerde de Utrechtse historicus Jeroen Koch een biografie van Abraham Kuyper. In datzelfde jaar verscheen een diepgravende studie over Kuypers Utrechtse jaren van de hand van Jasper Vree. Zie Over Abraham Kuyper

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).