Koch over Kuyper

Twee boeken over A. Kuyper

Bespreking van: Jeroen Koch, Abraham Kuyper. Een biografie (Amsterdam 2006) en J. Vree, Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874 (Hilversum 2006) in: In de marge. Tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap 15 (2006) no 4, 53-58

In 2006 publiceerde de Utrechtse historicus Jeroen Koch een biografie van Abraham Kuyper. In datzelfde jaar verscheen een diepgravende studie over Kuypers Utrechtse jaren van de hand van Jasper Vree. Zie Over Abraham Kuyper

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.