Kindertreinen naar Nederland (1919-1930)

Tussen 1919-1930 verbleven ruim 28.000 kinderen enige maanden in Nederland om hier te verblijven van de ontberingen die oorlog en revolutie in Hongarije te weeg hadden gebracht. Deze bijdrage is afkomstig uit Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsi Réthelyi, De Hongaarse kindertreinen, een bundel die in 2020 verscheen.

Kindertreinen_naar_Nederland_1919_1930

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).