J.G. Geelkerken. Een kennismaking

Dr. J.G. Geelkerken. Een kennismaking

Dr. J.G. Geelkerken werd in 1926 afgezet als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland vanwege zijn visie op de uitleg van Genesis 2 en 3. Het conflict staat bekend als het conflict over de sprekende slang. Op een congres hierover in 2001 verzorgde dr M.J. Aalders een kennismaking met Geelkerken.

Meer lezen

Gepubliceerd in: ‘Dr J.G. Geelkerken (1879-1960). Een kennismaking’, in: G. Harinck (red.), De kwestie Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar (Barneveld 2001) 43-76.

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).