J.C. Aalders als predikant van het Hersteld Verband

DS J.C. AALDERS (1881-1966) ALS PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN HERSTELD VERBAND

In 1926 verliet ds J.C. Aalders de Gereformeerde Kerken om zich aan te sluiten bij het nieuwgevormde kerkverband rond J.G. Geelkerken, de Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband. Na tien moeizame jaren werd hij in 1936 Nederlands hervormd.

Uit: DNK 29 (2006) no 64, 18-13

jcaalders als predikant van het Hersteld Verband

In de hoofdstroom van de christelijke traditie heeft men de rol van de politiek primair gezien als het tot stand brengen en bewaren van burgerlijke vrede, in alle voorlopigheid. Niet het realiseren van een idea le eindtoestand, al dan niet door God gewild. Govert Buijs in: Nederlands dagblad, 3 november 2023