In memoriam Tj. Baarda

Op dinsdag 22 augustus jl. overleed, 85 jaar oud, prof.dr. Tjitze Baarda (* 8 juli 1932). Hij was een bescheiden geleerde van bijna ongeëvenaard formaat, een stijlvol en beminnelijk mens, een gelovig christen en een meelevend gemeentelid van de Paaskerkgemeente in Amstelveen. Overgenomen uit het Friesch Dagblad van 29 augustus 2017 en CW. Christelijk Opinieblad van 15 september 2017

Lees meer

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.