In memoriam Tj. Baarda

Op dinsdag 22 augustus jl. overleed, 85 jaar oud, prof.dr. Tjitze Baarda (* 8 juli 1932). Hij was een bescheiden geleerde van bijna ongeëvenaard formaat, een stijlvol en beminnelijk mens, een gelovig christen en een meelevend gemeentelid van de Paaskerkgemeente in Amstelveen. Overgenomen uit het Friesch Dagblad van 29 augustus 2017 en CW. Christelijk Opinieblad van 15 september 2017

Lees meer

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).