In memoriam Tj. Baarda

Op dinsdag 22 augustus jl. overleed, 85 jaar oud, prof.dr. Tjitze Baarda (* 8 juli 1932). Hij was een bescheiden geleerde van bijna ongeëvenaard formaat, een stijlvol en beminnelijk mens, een gelovig christen en een meelevend gemeentelid van de Paaskerkgemeente in Amstelveen. Overgenomen uit het Friesch Dagblad van 29 augustus 2017 en CW. Christelijk Opinieblad van 15 september 2017

Lees meer

"Ik bedacht dat God, als Hij al bestaat, een vreemd sujet moet zijn als hij ervoor kiest om bomen eeuwenlang in alle rust te laten leven en het mensenleven kort en zwaar maakt." Uit: Philippe Claudel, Het verslag van Brodeck, 92.