In memoriam Tj. Baarda

Op dinsdag 22 augustus jl. overleed, 85 jaar oud, prof.dr. Tjitze Baarda (* 8 juli 1932). Hij was een bescheiden geleerde van bijna ongeëvenaard formaat, een stijlvol en beminnelijk mens, een gelovig christen en een meelevend gemeentelid van de Paaskerkgemeente in Amstelveen. Overgenomen uit het Friesch Dagblad van 29 augustus 2017 en CW. Christelijk Opinieblad van 15 september 2017

Lees meer

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat