Het onderzoek naar de Hongaarse kindertreinen

Samen met dr. Orsolya Réthelyi, hoofd van de vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit [ELTE] te Boedapest, houdt Aalders zich de laatste jaren bezig met de Hongaarse kindertreinen. Deze samenwerking is buitengewoon vruchtbaar gebleken. Er verscheen een tweetalige catalogus van een tentoonstelling die Réthelyi in 2018 in Boedapest organiseerde als onderdeel van het eerste internationale congres dat aan de kindertreinen werd gewijd. Aalders was samen met Vera Hajto keynote-speaker. De congresbundel verscheen in 2020. Aan de recente studie van dr. Aalders, Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum leverde ze door haar enthousiasme en kennis van zaken een inspirende bijdrage.

De literatuur over de kindertreinen wordt in deze rubrieken bijgehouden. Tips en correcties zijn welkom. Mail naar: kindertreinen@planet.nl
  • Sorteren op:

Titel
Datum
Hits
"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).