Hongaars eerbetoon

Hongaars eerbetoon voor C.M.E. Kuyper

In Nederland is ze bijna vergeten, de jongste dochter van Abr. Kuyper, maar in Hongarije wordt haar naam nog altijd met ere genoemd. Dit artikel verscheen in Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 40 (2018) 57-67

Lees meer

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat