Het verzetsleven van Wim van Rees en Nel van Rees-van Geest

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog hebben Wim van Rees (1919 – 1976) en Nel van Geest (1920-1999) een bijzonder en niet altijd even gemakkelijk leven gehad. Van meet af aan was Wim bij het verzet betrokken, in eerste instantie bij de verspreiding van De Geus (augustus 1940), later bij een knokploeg in het Westland, daarna bij het werk van de OD rond Nunspeet en ten slotte bij de Binnenlandse Strijdkrachten in Gouda. Nel van Geest, met wie hij inmiddels was getrouwd, werd begin 1945 opgepakt en kwam terecht in Westerbork. Ze werd bevrijd tijdens het transport naar Duitsland. Meer Het verzetsleven van Wim van Rees en Nel van Geest.

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat