Het gereformeerde geheugen

Het gereformeerde geheugen (Amsterdam 2009) onder redactie van George Harinck, Herman Paul en Bart Wallet

Was Calvijn een democraat? Horen God, Nederland en Oranje bij elkaar? Wie mag zich de ware erfgenaam van Groen van Prinsterer noemen? Het gereformeerde geheugen onderzoekt hoe protestanten in Nederland zich hun verleden herinnerden. Het gaat na hoe predikanten, schoolmeesters en kinderboekenschrijvers zich verhielden tot onder meer de Synode van Dordrecht, de watergeuzen, de Franse Revolutie, Karl Marx, de Tweede Wereldoorlog, de eeuwenoude vijand Rome en Hendrikus Colijn.

De bijdragen omvatten rond de tien pagina’s en zijn van de hand van gerenommeerde historici als J. Vree, G.J. Schutte, James Kennedy en vele anderen.

ISBN 978903513350 1, Bert Bakker Amsterdam. € 40,-

Aalders schreef een bijdrage over het ambtsgewaad. Meer

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat