Het gereformeerde geheugen

Het gereformeerde geheugen (Amsterdam 2009) onder redactie van George Harinck, Herman Paul en Bart Wallet

Was Calvijn een democraat? Horen God, Nederland en Oranje bij elkaar? Wie mag zich de ware erfgenaam van Groen van Prinsterer noemen? Het gereformeerde geheugen onderzoekt hoe protestanten in Nederland zich hun verleden herinnerden. Het gaat na hoe predikanten, schoolmeesters en kinderboekenschrijvers zich verhielden tot onder meer de Synode van Dordrecht, de watergeuzen, de Franse Revolutie, Karl Marx, de Tweede Wereldoorlog, de eeuwenoude vijand Rome en Hendrikus Colijn.

De bijdragen omvatten rond de tien pagina’s en zijn van de hand van gerenommeerde historici als J. Vree, G.J. Schutte, James Kennedy en vele anderen.

ISBN 978903513350 1, Bert Bakker Amsterdam. € 40,-

Aalders schreef een bijdrage over het ambtsgewaad. Meer

"Ik bedacht dat God, als Hij al bestaat, een vreemd sujet moet zijn als hij ervoor kiest om bomen eeuwenlang in alle rust te laten leven en het mensenleven kort en zwaar maakt." Uit: Philippe Claudel, Het verslag van Brodeck, 92.