het geheugen van de VU

Op 4 november 2015 is een nieuwe site over de geschiedenis van de Vrije Universiteit van start gegaan, www.geheugenvandevu.nl

De website ‘Geheugen van de VU’ is het virtuele herinneringsplatform van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Het project is een initiatief van de Historische Commissie van de VU. Het ‘Geheugen van de VU’ wordt gelanceerd in 2015, in het kader van de het 135-jarig bestaan van de universiteit en de site zal na 2015 verder worden ontwikkeld en uitgebouwd. De site kon worden gerealiseerd met steun van de rector magnificus van de VU en met financiële steun van de Van Coeverden Adriani Stichting. De ontwikkeling en uitvoering vindt plaats onder auspiciën van de Historische Commissie van de VU; het project is ondergebracht bij de groep Cultuurgeschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Op de site wordt de geschiedenis en het erfgoed van de VU verzameld en gepresenteerd. Hiermee wordt de historie van de VU ontsloten voor een breed publiek en onderzoek hiernaar gestimuleerd. Ook wordt de site gebruikt bij het onderwijs.

"Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking. Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking." uit: P. Mercier, Nachtttrein naar Lissabon (Amsterdam 2006) 167