het geheugen van de VU

Op 4 november 2015 is een nieuwe site over de geschiedenis van de Vrije Universiteit van start gegaan, www.geheugenvandevu.nl

De website ‘Geheugen van de VU’ is het virtuele herinneringsplatform van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Het project is een initiatief van de Historische Commissie van de VU. Het ‘Geheugen van de VU’ wordt gelanceerd in 2015, in het kader van de het 135-jarig bestaan van de universiteit en de site zal na 2015 verder worden ontwikkeld en uitgebouwd. De site kon worden gerealiseerd met steun van de rector magnificus van de VU en met financiële steun van de Van Coeverden Adriani Stichting. De ontwikkeling en uitvoering vindt plaats onder auspiciën van de Historische Commissie van de VU; het project is ondergebracht bij de groep Cultuurgeschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Op de site wordt de geschiedenis en het erfgoed van de VU verzameld en gepresenteerd. Hiermee wordt de historie van de VU ontsloten voor een breed publiek en onderzoek hiernaar gestimuleerd. Ook wordt de site gebruikt bij het onderwijs.

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.