Henriëtte Kuyper en de Nederlandse ambulance naar Budapest

In 1916 maakten de schrijfster Henriëtte Kuyper samen met haar zuster Johanna deel uit van de Nederlandse ambulance naar Budapest.

Lees meer

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).