Hendrik Jansen

Hendrik Jansen was een van de eerste gereformeerde predikanten die in de problemen kwam vanwege zijn visie op Genesis 1-3. In 1919 legde hij zijn ambt neer. Hij werd predikant in Zuid-Holland, later in Indie, om aan het eind van zijn loopbaan vrijmetselaar te worden. Aalders heeft een en ander na een zorgvuldig onderzoek in kaart gebracht. Zijn artikel is verschenen in Historisch Tijdschrift GKN, nr 20, december 2010, 3-22.

Lees meer