H.J. Spijker (1802-1807) en de scheiding van kerk en staat

Sinds Nederland in 1848 een nieuwe grondwet had gekregen, begon een proces dat wel getypeerd wordt als de scheiding van kerk en staat. Een van de belangrijkste ambtenaren die hieraan heeft meegewerkt was dr. H.J.Spijker, de laatste secretaris van het departement voor hervormde eredienst. In dit artikel wordt de lezer een nadere kennismaking met hem geboden.

Meer lezen