H.J. Spijker (1802-1807) en de scheiding van kerk en staat

Sinds Nederland in 1848 een nieuwe grondwet had gekregen, begon een proces dat wel getypeerd wordt als de scheiding van kerk en staat. Een van de belangrijkste ambtenaren die hieraan heeft meegewerkt was dr. H.J.Spijker, de laatste secretaris van het departement voor hervormde eredienst. In dit artikel wordt de lezer een nadere kennismaking met hem geboden.

Meer lezen

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).