Gereformeerden onder elkaar

In 2015 verscheen de bundel Gereformeerden onder elkaar. Elf opstellen en een preek (Barneveld 2015). Het bevat 11 artikelen over de gereformeerde wereld, en de preek die Aalders hield toen de Handwegkerk, waar hij 17 jaar lang predikant is geweest, gesloten werd. Alle artikelen zijn eerder gepubliceerd, sommige zijn op de website gepubliceerd.

Klink hier: Gereformeerden onder elkaar

Zie ook de recensie in DNK 39 (2016) 90-91

 

Inhoudsopgave

1. Leervrijheid versus kleervrijheid

2. De eerste gereformeerden in Amstelveen

3. Bij het naderend afscheid van de Handwegkerk

4. Tweemaal de twee kanten van Kuyper

5.. F.W.J. Dilloo en zijn mislukte integratie

6.. Een laatste oprisping? Kampen en de VU in 1912

7. Het heilige land of het land van belofte. Een gereformeerd en een hervormd reisverslag vergeleken

8. Magda Stomps (1899-1979). Het leven van de eerste theologisch studente aan de VU

9. Door het oog van de naald? H.H. Kuyper in conflict met de kerkenraad van Bloemendaal

10. Een magisch geloof en een dubbele boekhouding?

11. De receptie van het werk van de Möttlinger broeders in Nederland

12. Gereformeerden, waarheen? De opkomst van de moderne theologie in de Gereformeerde Kerken in de jaren vijftig van de twintigste eeuw

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.