Gereformeerde dissenters en Pinkstergelovigen rond 1920

Op 6 juni 2008 vond aan de Vrije Universiteit een congres plaats over de relatie tussen de Pinkstergemeenten en de Protestantse Kerken. De teksten zijn uitgegeven onder de titel: Steek elke pastorie in brand. Honderd jaar dwarsverbindingen tussen Pinkstergelovigen en protestantse kerken (Amsterdam 2008). Deze uitgave is te bestellen bij het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam. Dr Aalders was een van de sprekers. Hij betoogde dat de zogenaamde beweging der jongeren, een kritische beweging die zich rond 1920 in de Gereformeerde Kerken manifesteerde, vrucht was van dezelfde opwekking als waaruit de Pinksterbeweging was voortgekomen. Toch kwam het niet tot een wezenlijke ontmoeting. Waarop liep dat stuk?

Meer lezen

"Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking. Het is de dood die het ogenblik zijn schoonheid verleent en zijn verschrikking." uit: P. Mercier, Nachtttrein naar Lissabon (Amsterdam 2006) 167