Gereformeerde dissenters en Pinkstergelovigen rond 1920

Op 6 juni 2008 vond aan de Vrije Universiteit een congres plaats over de relatie tussen de Pinkstergemeenten en de Protestantse Kerken. De teksten zijn uitgegeven onder de titel: Steek elke pastorie in brand. Honderd jaar dwarsverbindingen tussen Pinkstergelovigen en protestantse kerken (Amsterdam 2008). Deze uitgave is te bestellen bij het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam. Dr Aalders was een van de sprekers. Hij betoogde dat de zogenaamde beweging der jongeren, een kritische beweging die zich rond 1920 in de Gereformeerde Kerken manifesteerde, vrucht was van dezelfde opwekking als waaruit de Pinksterbeweging was voortgekomen. Toch kwam het niet tot een wezenlijke ontmoeting. Waarop liep dat stuk?

Meer lezen

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).