Gerben Meynen

Bernard van Bergen, Wat eeuwig zeker is… ’n Roman over ’t Studentenleven aan de V.U. (Kampen 1935)

In 1935 publiceerde VU-student Gerben Meynen als Bernard van Bergen de roman Wat eeuwig zeker is… ‘ In drie artikelen wordt daaraan aandacht besteed. Het eerste bevat de tekst van een causerie die Aalders hield op een congres over de zogenaamde ‘campus novel’. Daarin gaat hij in op de vraag of dit werkelijk een campus novel genoemd mag worden. Het tweede artikel schreef hij samen met Dick Kaajan en bevat een aantal fragmenten uit de roman. Dat artikel gaat in op de vraag waar deze roman ten diepste over ging. In het derde artikel ten slotte gaat Aalders in op het oordeel van de befaamde historicus Arie van Deursen van dit boek en zijn auteur.

Een campus novel over de VU?
Waar schreef Meynen over?
Over Meynen, de VU en het oordeel van Van Deursen

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).