Gerben Meynen

Bernard van Bergen, Wat eeuwig zeker is… ’n Roman over ’t Studentenleven aan de V.U. (Kampen 1935)

In 1935 publiceerde VU-student Gerben Meynen als Bernard van Bergen de roman Wat eeuwig zeker is… ‘ In drie artikelen wordt daaraan aandacht besteed. Het eerste bevat de tekst van een causerie die Aalders hield op een congres over de zogenaamde ‘campus novel’. Daarin gaat hij in op de vraag of dit werkelijk een campus novel genoemd mag worden. Het tweede artikel schreef hij samen met Dick Kaajan en bevat een aantal fragmenten uit de roman. Dat artikel gaat in op de vraag waar deze roman ten diepste over ging. In het derde artikel ten slotte gaat Aalders in op het oordeel van de befaamde historicus Arie van Deursen van dit boek en zijn auteur.

Een campus novel over de VU?
Waar schreef Meynen over?
Over Meynen, de VU en het oordeel van Van Deursen

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat