George Harinck

 

Op 29 november 2018 nam prof.dr. George Harinck afscheid als directeur van het Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme na 1800 aan de Vrije Universiteit. Dat gebeurde met een goedbezochte bijeenkomst in het auditorium van de VU. Sprekers waren René van Woudenberg en Kees van der Kooi, beide schatplichtig aan het neocalvinisme, de een als hoogleraar filosofie, de ander als hoogleraar theologie. Dr. Bart Wallet, de opvolger van Harinck als directeur van het HDC, liet zijn licht vallen op de carrière en betekenis van Harinck. Het was, zoals René opmerkte, op een bepaalde manier een droeve dag, veroorzaakt door een reorganisatie en een bezuinigingsoperatie. Toch overheerste de toon van dankbaarheid, voor wat het HDC heeft gebracht, voor de grote rol van George Harinck als kenner van het neocalvinisme. Ter gelegenheid van dit afscheid verscheen een vriendenboek voor George, met onder meer bijdragen van Jan Veenhof, Henk Woldring, Jan Bank, Hans Blom en vele anderen. In deze bundel verscheen ook van mijn hand een bijdrage: ‘Tussen Jan Geelkerken en Jenő Sebestyén. Twee leerlingen van Abraham Kuyper’, in: Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer en Bart Wallet, Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017 (Amsterdam 2018) 19-21

Zie ‘Tussen Jan Geelkerken en Jenő Sebestyén. Twee leerlingen van Abraham Kuyper’

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat