Geestelijke bewegingen gedurende het interbellum

In 2008 organiseerde het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit een congres waarop onderzoekers spraken over de Pinksterbeweging en de relatie met de protestantse kerken. De lezingen verschenen in de reeks Ter Lezing.

Maarten J. Aalders,  ‘Geestelijke bewegingen in het interbellum’, in: George Harinck, ‘Steek elke pastorie inbrand!’ Honderd jaar dwarsverbindingen tussen Pinkstergemeenten en protestantsekerken (Amsterdam 2008 = Ter Lezing, deel 3) 9‐20.

Geestelijke_bewegingen_in_het_interbellum

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.