Geestelijke bewegingen gedurende het interbellum

In 2008 organiseerde het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit een congres waarop onderzoekers spraken over de Pinksterbeweging en de relatie met de protestantse kerken. De lezingen verschenen in de reeks Ter Lezing.

Maarten J. Aalders,  ‘Geestelijke bewegingen in het interbellum’, in: George Harinck, ‘Steek elke pastorie inbrand!’ Honderd jaar dwarsverbindingen tussen Pinkstergemeenten en protestantsekerken (Amsterdam 2008 = Ter Lezing, deel 3) 9‐20.

Geestelijke_bewegingen_in_het_interbellum

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat