Geb Meynen en Arie van Deursen

In 1935 verscheen van de hand van Bernard van Bergen het boek Wat eeuwig zeker is. Achter dit pseudoniem ging Geb Meynen (1908-1969) schuil. Over dit boek publiceerde ik in 2015 een artikel in Spiegel of lachspiegel, onder redactie van L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans. Een paar opmerkingen die ik daar niet kwijt kon, heb ik in deze internetpublikatie ondergebracht.

Geb Meynen en Arie van Deursen

In de hoofdstroom van de christelijke traditie heeft men de rol van de politiek primair gezien als het tot stand brengen en bewaren van burgerlijke vrede, in alle voorlopigheid. Niet het realiseren van een idea le eindtoestand, al dan niet door God gewild. Govert Buijs in: Nederlands dagblad, 3 november 2023