Familiearchief Chantepie de la Saussaye

Onlangs verscheen de plaatsingslijst van het familiearchief Chantepie de la Saussaye. Zie op de webiste van het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam http://www.hdc.vu.nl/

In 2009 werd ik erop attent gemaakt dat C.W.H. de la Saussaye Briët uit Bathmen een verzameling familiepapieren bezat van de familie Chantepie de la Saussaye. Tijdens het onderzoek t.b.v. mijn dissertatie had ik er tevergeefs naar gezocht, nu kwamen ze boven water. Het bleek dat dhr de la Saussaye Briët bereid was deze over te dragen aan het Historisch Documentatiecentrum.

Voor familieonderzoek en voor de geschiedenis van de Hugenoten in Nederland bevat het archief veel interessant materiaal. Voor de kennis van onze kerk- en dogmengeschiedenis biedt het een paar aardige doorkijkjes. Naast (afschriften van) officiële acta betreffende de ethische theoloog D. Chantepie de la Saussaye (1818-1874) zijn er een paar brieven van en aan hem bewaard gebleven. Van deze predikant, die in 1872 hoogleraar aan de universiteit van Groningen werd, is onder meer een (afschrift van een ?) brief aan A.Pierson bewaard gebleven, waarin hij zijn houding tegenover Pierson uiteenzet. Zijn zoon, P.D. Chantepie de la Saussaye (1848-1920) was een eminente geleerde, internationaal befaamd op het gebied van de godsdienstwetenschap. Hij blijkt in 1909 een rol te hebben gespeeld bij de opvolging van ds G.J. van der Flier door J.H. Gerretsen als hofprediker, in 1910 was hij te gast bij de jubileum-feesten van de Friedrich-Wilhelms-Universität te Berlijn.

De inventaris valt in vier delen uiteen. In het eerste deel zijn de oude familiepapieren samengebracht, in het tweede deel alle stukken die betrekking hebben op D. Chantepie de la Saussaye, in het derde deel alle stukken betreffende P.D. Chantepie de la Saussaye. In het vierde en laatste deel zijn de stukken betreffende zijn dochter M. Chantepie de la Saussaye en haar echtgenoot, ds C.M. Briët samengebracht.

[1] M.J. Aalders, Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk (Kampen 1990).

‘Het einde van de wereld is Gods zaak. Onze taak in het Witte Huis is om het einde van de wereld te voorkomen.’ Chuck Colson, in Kingdoms in Conflict (1987), geciteerd door Govert Buijs in Nederlands Dagblad, 3 november 2023