ds. Han Munnik (1884-1969)

Vanaf 1921 kende de Gereformeerde Kerken in Nederland een studiefonds voor Hongaarse studenten. Bijna 40 jaar lang was ds Han Munnik (1884-1969) daarbij betrokken. De Universiteit van Debrecen heeft hem om die reden een ereprofessoraat verleend.

Han_Munnik