ds. Han Munnik (1884-1969)

Vanaf 1921 kende de Gereformeerde Kerken in Nederland een studiefonds voor Hongaarse studenten. Bijna 40 jaar lang was ds Han Munnik (1884-1969) daarbij betrokken. De Universiteit van Debrecen heeft hem om die reden een ereprofessoraat verleend.

Han_Munnik

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.