ds. Han Munnik (1884-1969)

Vanaf 1921 kende de Gereformeerde Kerken in Nederland een studiefonds voor Hongaarse studenten. Bijna 40 jaar lang was ds Han Munnik (1884-1969) daarbij betrokken. De Universiteit van Debrecen heeft hem om die reden een ereprofessoraat verleend.

Han_Munnik

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).