ds. Han Munnik (1884-1969)

Vanaf 1921 kende de Gereformeerde Kerken in Nederland een studiefonds voor Hongaarse studenten. Bijna 40 jaar lang was ds Han Munnik (1884-1969) daarbij betrokken. De Universiteit van Debrecen heeft hem om die reden een ereprofessoraat verleend.

Han_Munnik

"Ik bedacht dat God, als Hij al bestaat, een vreemd sujet moet zijn als hij ervoor kiest om bomen eeuwenlang in alle rust te laten leven en het mensenleven kort en zwaar maakt." Uit: Philippe Claudel, Het verslag van Brodeck, 92.