M.J. Aalders over de kindertreinen

 

Boeken dr. Maarten J. Aalders

Holland–magyar protestáns kapcsolatok a két világháború között (Budapest 2023)

Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (Barneveld 2021)

De Hongaarse kin­dertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum-Budapest 2020) (Samen met Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi (red.)

 A gyermekvonatok – Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után (Budapest 2020) (Met Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi

De ‘kindertreinen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw / A ‘gyermekvonatok’ – Tárgyak és emlékezet. A Migráció, irodalom és identitás: A “gyermekvonatok” Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század első felében című workshop kiállítási katalógusa (Budapest 2018) (Samen met Orsolya Réthelyi)

 

Artikelen dr. Maarten J. Aalders

—, ‘The Dutch Churches and Trianon’, in: Róbert Barta, Róbert Kerepeszki and Krzysztof Kania (eds.) in co-operation with Ádám Novák, Trianon 1920-2020. Some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 (Debrecen 2021) 153-168

—, ‘Een kennismaking met Jenő Sebestyén (1884-1950)’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 XLIII (2020) 163-180

—, ‘Twee vrienden van Hongarije. Henriëtte Kuyper (1870-1933) en Jan Clinge Fledderus (1870-1946)’, in: Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi (red.), De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2020) 15-38

—, ‘Een groot Nederlander. J.P.Ph. Clinge Fledderus (1870-1946)’, Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek [Debrecen] 15 (2019) 131-148

—, ‘De protestantse kerken in Nederland en het verdrag van Trianon (1919)’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 XLII (2019) 61-77

—, ‘Zsigmond Kisfaludi Strobl: Buste van Elisabeth Dwars-Fledderus’, in: Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw (Budapest 2018) 25-26

—, ‘Rozenburg eierschaalporselein vaas­je’, in: Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertrei­nen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de work­shop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw (Budapest 2018) 29-30 (Met Orsolya Réthelyi)

—, ‘Sz. Gönczy Miklós, A mesebeli királyass­zony, leánya a királykisasszony és még valaki (Budapest 1923)’, in: Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen’ tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw (Budapest 2018) 27-28 (Met Orsolya Réthelyi)

—, ‘Henriëtte Kuyper en de Nederlandse ambulance naar Boedapest’, Historisch Tijdschrift GKN, december 2017 nr. 36, 19-36

—, ‘Hongaars eerbetoon voor de jongste dochter van A. Kuyper. Op zoek naar een verloren borstbeeld’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 XL (2017) 57-67

—, ‘Hongaarse archivalia in de collectie HDC. Protestants Erfgoed’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 XL (2017) 51-56