Dr. J.G. Geelkerken als predikant van Epe

Dr. J.G. Geelkerken is beroemd geworden omdat hij weigerde te geloven dat de slang in het paradijs zintuigelijk waarneembaar gesproken heeft. Hij werd door de synode van Assen (1926) geschorst. Op dat moment was hij predikant van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid, waar hij in 1915 was gekomen. Hij was zijn loopbaan echter begonnen in de Gereformeerde Kerk van Epe. Over die periode uit zijn leven gaat dit artikel, dat verscheen in het blad Ampt Epe van april 2014. Het is grotendeels ontleend aan de biografie Heeft de slang gesproken? Het strijdbare leven van dr. J.G. Geelkerken 1879-1960) die in 2013 bij Bert Bakker in Amsterdam verscheen.

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).