J.C. Aalders als representant van de Beweging der Jongeren

Johannes Christiaan Aalders (1881-1966) is bekend geworden als een van de medestanders van J. G. Geelkerken. Reeds in 1916 wees hij op de schaduwkanten van het gereformeerde leven en riep hij op tot bekering. In 1926 ging hij over naar de Gereformeerde Kerken in Nederland ( in Hersteld Verband). In dit artikel wordt beschreven waarom het wel tot een breuk moest komen tussen Aalders en de GKN. Vanuit dit biografische perspectief valt ook licht op de beweging der jongeren. Eerder verschenen in Maarten J. Aalders, Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken (Barneveld 2012) 33-52

J.C. Aalders als representant van de Beweging der Jongeren

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat