J.C. Aalders als representant van de Beweging der Jongeren

Johannes Christiaan Aalders (1881-1966) is bekend geworden als een van de medestanders van J. G. Geelkerken. Reeds in 1916 wees hij op de schaduwkanten van het gereformeerde leven en riep hij op tot bekering. In 1926 ging hij over naar de Gereformeerde Kerken in Nederland ( in Hersteld Verband). In dit artikel wordt beschreven waarom het wel tot een breuk moest komen tussen Aalders en de GKN. Vanuit dit biografische perspectief valt ook licht op de beweging der jongeren. Eerder verschenen in Maarten J. Aalders, Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken (Barneveld 2012) 33-52

J.C. Aalders als representant van de Beweging der Jongeren

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.