De receptie van het werk van de Möttlinger broeders in Nederland

In het derde decennium van de 20e eeuw werd Nederland geconfronteerd met twee buitenlandse religieuze bewegingen. De ene kwam overwaaien uit de Verenigde Staten en werd geleid door Frank Buchman (1878-1961), de andere kwam uit Duitsland, waar in Möttlingen Wilhelm Friedrich Stanger (1855-1934) optrad. Deze laatste beweging kan gezien worden als een van de voorlopers van de chariismatische beweging in Nederland. Daarvan was tot nog toe weinig bekend. In deze leemte voorziet dit artikel, dat verscheen in Kerk en Theologie 65 (2014) 130-149.

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat