De receptie van het werk van de Möttlinger broeders in Nederland

In het derde decennium van de 20e eeuw werd Nederland geconfronteerd met twee buitenlandse religieuze bewegingen. De ene kwam overwaaien uit de Verenigde Staten en werd geleid door Frank Buchman (1878-1961), de andere kwam uit Duitsland, waar in Möttlingen Wilhelm Friedrich Stanger (1855-1934) optrad. Deze laatste beweging kan gezien worden als een van de voorlopers van de chariismatische beweging in Nederland. Daarvan was tot nog toe weinig bekend. In deze leemte voorziet dit artikel, dat verscheen in Kerk en Theologie 65 (2014) 130-149.

Wat is het licht dat stervenden begroet? Ik wéét het niet, er zijn geen zekerheden. Maar twijfelloos wordt door mijn hart beleden Dat God daarin zijn kinderen ontmoet Uit: W.A.P. Smit, Ontmoeting met de dood