De Output van het Hongarije-onderzoek

 

Vanaf de start van dit project, onder leiding van prof. George Harinck, in januari 2016 tot en met de presentatie van de vertaling van mijn monografie heeft dit thema ruim 8 jaar mijn aandacht gevangen gehouden. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen dr. M.J. Aalders en dr. O. Réthelyi in het najaar van 2018 besloten samen te gaan werken. Met een prachtig resultaat als gevolg. Het thema van de kindertreinen, in Nederland zowel als in Hongarije min of meer vergeten, staat weer op de historische kaart. Deze foto is genomen op de grote tentoonstelling in Budapest, die Orsoly Réthelyi en haar collega Ronald Perényi hebben georganiseerd.

 

2018
november 2018: ELTE Conferentie georganiseerd door O. Réthely
november 2018: ELTE tentoonstelling, georganiseerd door O. Réthely
december 2018: Tweetalige catalogus behorend bij bovengenoemde tentoonstelling, O. Réthelyi en M.J. Aalders

2020
februari 2020: Kampen, Conferentie georganiseerd door O. Réthelyi, G. Harinck en M.J. Aalders
februari 2020: Kampen, Presentatie van de Nederlandstalige versie van het boek behorende bij de ELTE conferentie 2018
februari 2020: Budapest: Presentatie van de Hongaarstalige versie van het boek behorende bij de ELTE conferentie 2018

2021
September 2021: presentatie van de monografie over Nederlandse en Hongaarse contacten gedurende het interbellum, M.J. Aalders
10 december 2021 – 27 maart 2022 Úti Cél: A nemzetözi: Remény. Tentoonstelling over de kindertreinen in het Budapest Historisch Museum in de Burgt te Budapest, Roland Perényi en Orsolya Réthelyi

2022
2022 Hongaarstalige catalogus behorende bij de tentoonstelling over de kindertreinen

2023
2023 Destination Hope, Engelstalige catalogus behorende bij de tentoontelling over de kindertreinen
2023 Verschijning van de Nederlandse vertaling van het gedenkboek dat verscheen bij de 100ste verjaardag van Jenő Sebestyén, van de hand van Andries den Broeder

17 juni 2023 -1 oktober 2023: Bestemming Hoop, Van ’t Lindenhoutmuseum te Nijmegen. O. Réthelyi en Esther Bánki.
2023 Presentatie van de Hongaarse vertaling van de monografie over Nederlandse en Hongaarse contacten gedurende het interbellum tijdens het International Boekfestival

 

 

Wat is het licht dat stervenden begroet? Ik wéét het niet, er zijn geen zekerheden. Maar twijfelloos wordt door mijn hart beleden Dat God daarin zijn kinderen ontmoet Uit: W.A.P. Smit, Ontmoeting met de dood