De Nederlandse Kerken en het verdrag van Trianon

Hongarije behoorde tot de verliezers van de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat dit land zwaar gestraft werd toen het ‘vredesverdrag’ op 4 juni 1920 eindelijk getekend werd. Om dat te voorkomen deden de Hongaarse kerken eind 1918 een dringend beroep op de Nederlandse kerken.

Kerk en Trianon

 DNK 42 (90): 61–77 

DOI: 10.5117/DNK2019.90.004.AALD 

In de hoofdstroom van de christelijke traditie heeft men de rol van de politiek primair gezien als het tot stand brengen en bewaren van burgerlijke vrede, in alle voorlopigheid. Niet het realiseren van een idea le eindtoestand, al dan niet door God gewild. Govert Buijs in: Nederlands dagblad, 3 november 2023