De moeilijke start van de Kerkelijke Courant

Van 1847 tot en met 1855 verscheen het `kerkelijk orgaan’ regelmatig op de agenda van de hervormdesynode. Tot die tijd had de Boekzaal als kerkelijk orgaan het alleenrecht. Dit blad was sedert 1816 de officiële spreekbuis van alle protestantse kerken in Nederland. Maar in 1847 werd duidelijk dat deze positie niet langer onomstreden was. Een en ander leidde er uiteindelijk toe dat de Kerkelijke courant per 1 januari 1851 het officiële orgaan van de Nederlandse Hervormde Kerk werd. Ook daarna kwam de zaak van het kerkelijk orgaan echter niet tot rust, en het heeft tot en met de zitting van 1855 geduurd voordat de zaak definitief geregeld werd.

Verschenen in Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis 17 (1994) no 40, 1-21

 

De moeilijke start van de Kerkelijke Courant

Wat is het licht dat stervenden begroet? Ik wéét het niet, er zijn geen zekerheden. Maar twijfelloos wordt door mijn hart beleden Dat God daarin zijn kinderen ontmoet Uit: W.A.P. Smit, Ontmoeting met de dood