De moeilijke start van de Kerkelijke Courant

Van 1847 tot en met 1855 verscheen het `kerkelijk orgaan’ regelmatig op de agenda van de hervormdesynode. Tot die tijd had de Boekzaal als kerkelijk orgaan het alleenrecht. Dit blad was sedert 1816 de officiële spreekbuis van alle protestantse kerken in Nederland. Maar in 1847 werd duidelijk dat deze positie niet langer onomstreden was. Een en ander leidde er uiteindelijk toe dat de Kerkelijke courant per 1 januari 1851 het officiële orgaan van de Nederlandse Hervormde Kerk werd. Ook daarna kwam de zaak van het kerkelijk orgaan echter niet tot rust, en het heeft tot en met de zitting van 1855 geduurd voordat de zaak definitief geregeld werd.

Verschenen in Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis 17 (1994) no 40, 1-21

 

De moeilijke start van de Kerkelijke Courant

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat