De kerstboom in Nederland

Nederland maakt zich op voor het kerstfeest. En gelovig of niet, de kerstboom moet er komen. Nu is de kerstboom geen inheems verschijnsel. Pas vanaf 1836 vinden we daarvan de eerste, voorzichtige sporen in onze samenleving, en het zou nog lang duren voordat hij zo’n beetje alle winkels en huiskamers had veroverd In deze bijdrage vertel ik iets over het begin van de zegetocht van de kerstboom. Daarbij gaat het me zowel om de verspreiding ervan, als om de discussies daarover.

Zie: DE KERSTBOOM IN NEDERLAND

"Ik bedacht dat God, als Hij al bestaat, een vreemd sujet moet zijn als hij ervoor kiest om bomen eeuwenlang in alle rust te laten leven en het mensenleven kort en zwaar maakt." Uit: Philippe Claudel, Het verslag van Brodeck, 92.