De kerstboom in Nederland

Nederland maakt zich op voor het kerstfeest. En gelovig of niet, de kerstboom moet er komen. Nu is de kerstboom geen inheems verschijnsel. Pas vanaf 1836 vinden we daarvan de eerste, voorzichtige sporen in onze samenleving, en het zou nog lang duren voordat hij zo’n beetje alle winkels en huiskamers had veroverd In deze bijdrage vertel ik iets over het begin van de zegetocht van de kerstboom. Daarbij gaat het me zowel om de verspreiding ervan, als om de discussies daarover.

Zie: DE KERSTBOOM IN NEDERLAND

In de hoofdstroom van de christelijke traditie heeft men de rol van de politiek primair gezien als het tot stand brengen en bewaren van burgerlijke vrede, in alle voorlopigheid. Niet het realiseren van een idea le eindtoestand, al dan niet door God gewild. Govert Buijs in: Nederlands dagblad, 3 november 2023