De Kerkelijke Courant 1847-1852

De Nederlandse Hervormde Kerk kende tussen 1850-1916 als officieel orgaan de zogenaamde Kerkelijke courant. Met Kits van Heijningen, H. Brouwer, M.A. Beversluis en M.A. Gooszen heeft het al die jaren een ‘Groningse’ kleur gekend.

Lees meer