De Kerkelijke Courant 1847-1852

De Nederlandse Hervormde Kerk kende tussen 1850-1916 als officieel orgaan de zogenaamde Kerkelijke courant. Met Kits van Heijningen, H. Brouwer, M.A. Beversluis en M.A. Gooszen heeft het al die jaren een ‘Groningse’ kleur gekend.

Lees meer

Als je 't mij vraagt: de mensen raken moe van al die jobstijdingen, ze zijn bijna doof getoeterd. Ik ben er tenminste doodop van. Het gebeurt me ook vaak dat ik de knop omdraai of als de weerga het andere station indruk. Uit: Godfried Bomans, 'Notities van een verontruste', in: Wouter van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland (Amsterdam/ Brussel 1972)19-29, aldaar 19.