De Kerkelijke Courant 1847-1852

De Nederlandse Hervormde Kerk kende tussen 1850-1916 als officieel orgaan de zogenaamde Kerkelijke courant. Met Kits van Heijningen, H. Brouwer, M.A. Beversluis en M.A. Gooszen heeft het al die jaren een ‘Groningse’ kleur gekend.

Lees meer

"Hoe ouder je wordt, hoe meer het leven om je heen op een tooneelstuk begint te lijken, en daar het in de regel geen tooneelstuk is om blij van te worden, is deze ontwikkeling een heel bruikbare voorbereiding op het afscheid van de wereld." Martin Niemöller, in: A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (Kampen 1996).