De Kerkelijke Courant 1847-1852

De Nederlandse Hervormde Kerk kende tussen 1850-1916 als officieel orgaan de zogenaamde Kerkelijke courant. Met Kits van Heijningen, H. Brouwer, M.A. Beversluis en M.A. Gooszen heeft het al die jaren een ‘Groningse’ kleur gekend.

Lees meer

"Ik bedacht dat God, als Hij al bestaat, een vreemd sujet moet zijn als hij ervoor kiest om bomen eeuwenlang in alle rust te laten leven en het mensenleven kort en zwaar maakt." Uit: Philippe Claudel, Het verslag van Brodeck, 92.