De Kerkelijke Courant 1847-1852

De Nederlandse Hervormde Kerk kende tussen 1850-1916 als officieel orgaan de zogenaamde Kerkelijke courant. Met Kits van Heijningen, H. Brouwer, M.A. Beversluis en M.A. Gooszen heeft het al die jaren een ‘Groningse’ kleur gekend.

Lees meer

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat